Huurovereenkomst

Kies voor een huurovereenkomst die bij u past!

Bij het verhuren van een woning dient u bepaalde afspraken vast te leggen in een overeenkomst, ook juridisch hebben zowel huurder als verhuurder rechten en plichten. Verhuuradres.nl bied u 4 verschillende huurovereenkomsten waaruit u kunt kiezen! Deze overeenkomsten kunnen u ook in het engels worden toegestuurd met een kleine meerprijs van € 9,95 per stuk.

 

 

 

 

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd;

 • De huurder heeft bij dit model volledige huurbescherming;
 • De huurder kan de huurcommissie laten toetsen of de overeengekomen huurprijs niet te hoog is;
 • Er wordt een minimale huurperiode afgesproken;

 

Klik hier voor meer informatie over huurprijzen en controleer of deze niet te hoog zijn.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar;

 • Een kortere verhuurperiode dan 2 jaar mag, langer niet;
 • Deze regeling is van kracht sinds 1 juli 2016, contracten van voor deze datum vallen nog onder de oude regeling;
 • Verlenging van de periode na 2 jaar is niet mogelijk, doet u dit toch dan zal de huurovereenkomst volgens de wet veranderen in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • U moet als verhuurder 3 kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen periode schriftelijk de huur opzeggen. De huurder heeft GÉÉN huurbescherming;
 • U kunt hier geen minimale huurperiode afspreken. De huurder kan met in achtneming van 1 kalendermaand de huur schriftelijk opzeggen. Dit is een nadeel ten opzichte van de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd waarin u wel een minimale huurperiode mag afspreken;
 • De huurder kan de huurcommissie laten toetsen of de overeengekomen huurprijs niet te hoog is;

 

              

                     

 

 

 

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd met diplomatenclausule;

 • Het gaat hierbij om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd waarin huurder en verhuurder een termijn afspreken. Het is de bedoeling van verhuurder om de woning na deze periode zelf te gaan bewonen
 • De huurder kan de huurcommissie laten toetsen of de overeengekomen huurprijs niet te hoog is;
 • U kunt de verhuurperiode in overleg met de huurder verlengen;

Klik hier voor meer informatie over huurovereenkomsten voor een bepaalde tijd met diplomatenclausule.

Huurovereenkomst op basis van de leegstandswet (te koop staande woning);

 • U kunt de woning alleen verhuren op basis van de leegstandswet als de woning te koop staat en de woning niet eerder voor onbepaalde tijd verhuurd is geweest;
 • U dient een vergunning aan te vragen bij de gemeente;
 • De huurder heeft GÉÉN huurbescherming
 • De huurprijs is vrij te bepalen als de woning niet eerder verhuurd is geweest voor onbepaalde tijd. Indien dit wel het geval is geweest, is het woningwaarderingsstelsel van toepassing;
 • De vergunning vanuit de gemeente is geldig voor 5 jaar;
 • De minimale huurtermijn is 6 kalendermaanden;
 • U moet de einddatum van de vergunning in de gaten houden, u dient namelijk wel de huur schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de vergunning anders kan de huurder zich beroepen op huurbescherming;

 

klik hier voor meer informatie over leegstandswet.